Potrzeba czasu

Powołanie w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego można realizować jako brat zakonny lub kapłan. Formacja na brata trwa 7 lat (rok postulatu, rok nowicjatu i pięć lat junioratu), a na kapłana 8 lat (rok postulatu, rok nowicjatu i sześć lat seminarium). Kandydatów przyjmuje ksiądz prowincjał po rozmowie kwalifikacyjnej. Takie rozmowy odbywają się najczęściej w lipcu i wrześniu, po ogłoszeniu wyniku matur. Kandydaci przed spotkaniem z księdzem prowincjałem kontaktują się z osobami odpowiedzialnymi za sercańskie duszpasterstwo powołań (Ks. Damian Płatek SCJ, tel. 507 644 930, damianscj@poczta.onet.pl; ks. Jacek Szczygieł SCJ: jszczygiel@scj.pl; tel. 662 325 786; ).

Etapy formacji

Pierwszy etap formacji nazywa się postulatem i znajduje się w Pliszczynie k. Lublina. To czas przeznaczony na rozpoznanie autentyczności powołania. W tym czasie postulanci poznają życie Zgromadzenia oraz uczą się pracy na własną osobowością.

Drugi rok, nowicjat, kandydaci przeżywają w klasztorze w Stopnicy k. Buska – Zdrój. Nowicjusze uczą się modlitwy, życia we wspólnocie, a także przygotowują  się do złożenia ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Po złożonych pierwszych ślubach zakonnych i obłóczynach, kandydaci na kapłanów rozpoczynają sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym w Stadnikach k. Krakowa. Kandydaci na braci udają się natomiast do tzw. junioratu.

Ukoronowaniem formacji jest złożenie wieczystych ślubów zakonnych i przyjęcie święceń kapłańskich.

 

 

 

Foto licencja CC0 (Pixabay)