Zrozumieć powołanie

Powołanie to Boże marzenie o tym jaki kierunek ma przyjąć życie konkretnej osoby. Dobry Bóg, chce zaistnienia osoby, ale także chce jej zaangażowania się całym życiem w służbę pewnych wartości.

Etapem odkrycia osobistego powołania jest zrozumienie siebie, tego co się w sobie dobrego nosi, a także tego co można dać innym.

Jest tajemnicą Miłości Miłosiernej dlaczego akurat takim, a nie innym powołaniem obdarowuje. Może to być zatem życie małżeńskie i rodzinne. Może to być propozycja życia tylko dla Boga i założonego przez Niego Kościoła. Może to być jeszcze trzecia droga: życie samotne w służbie społeczeństwu. Wszystkie je łączy miłość wyrażana przez konkretną służbę: albo żonie/mężowi i dzieciom, albo Bogu i powierzonym osobom, albo konkretnej społeczności.

Co robić, aby odkryć osobiste powołanie?

1. Nade wszystko należy się pytać Boga: jak Ty widzisz moje życie; jak Ty chcesz abym je przeżył? Warto zatem zadbać o pogłębioną spowiedź i osobistą modlitwę, szczególnie Słowem Bożym.

2. Należy odkrywać jaką się jest osobą, jakie się ma wady, a przede wszystkim zalety. Drogą ku temu są spotkania, rozmowy, praca i pasje.

3. Trzeba wejść na drogą przekraczania siebie, własnych zachcianek, a stawiania sobie wymagań. Warto życie oceniać w świetle wiary i Dekalogu.

4. Na końcu, w chwili  refleksji, przyglądnąć się różnym wydarzeniom z życia i spróbować odkryć jakąś jedną „złotą nić” łączącą wszystkie przeżywane wydarzenia, spotykane osoby i natchnienia pochodzące z modlitwy.

Jeśli pojawi się jakieś wewnętrzne przekonanie, a decyzja nie sprzeciwia się prawdom zawartym w Ewangelii to należy poddać rozeznanie pod ocenę jakieś wspólnocie lub Kościołowi (spowiednikowi, kierownikowi duchowemu). Znaczenie mają także różne wydarzenia np. choroba, słabość która wyklucza z danej drogi. Warto w powziętej decyzji wytrwać jakiś czas np. cztery miesiące. Dobrze jest prosić Boga o potwierdzenie; czasami On je daje nawet jeśli Go nie prosimy. Warto pamiętać, że podstawowym i ważnym elementem rozeznania jest pokój. Przechodząc przez chwile trudności, niepokoju i wątpliwości, warto zaczekać aż one miną

Warto pamiętać!

Każdy człowiek ma swoje plany i projekty na życie. Widzi siebie w takiej, a nie innej roli bo zna swoje możliwości, talenty i związane z nimi szanse. Niestety to jest widzenie życia tylko do pewnego momentu. Co jest dalej? Bóg  wie więcej i widzi więcej; zna człowiek lepiej niż ktokolwiek inny i kocha bardziej niż ktokolwiek inny. W takiej perspektywie Bóg wypowiada swoje myśli – oczekiwania wobec człowieka, tak aby nie zmarnował życia na ziemie i doszedł do szczęścia wiecznego.

Modlitwa o rozeznanie powołania.

Panie Jezu, który powołałeś mnie do życia, oświeć mnie światłem i pomóż rozeznać to, co Ty proponujesz. Amen.

 

 

 

Foto licencja CC0 (Pixabay)