DLA NIEZDECYDOWANYCH

OGŁOSZENIA

WSTAWIENNICTWO OJCA ZAŁOŻYCIELA W CUDACH

2 listopada 2018 16:38

Sercanie wierzą, że czcigodny Sługa Boży Ojciec Leon Jan Dehon jest wyjątkowym orędownikiem. Ks. Michał Olszewski SCJ w czasie swoje posługi egzorcysty także doświadczył jego pomocy. Tak to opisuje: &

DLA CIEKAWYCH

ODPOCZYNEK

ODPOCZYNEK

Zgodnie z Księgą Rodzaju (por. 2, 2-3) odpoczynek należy zaliczyć do rzeczy świętych, ponieważ dzięki niemu można oderwać się od rytmu zajęć i uświadomić, że Bóg jest Panem wszystkiego. Zawiesz

UWIERZYĆ W MIŁOŚĆ BOGA

UWIERZYĆ W MIŁOŚĆ BOGA

Uwierzyliśmy miłości Boga – tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale natomiast sp

WIARA MARYI

WIARA MARYI

          Przyglądnijmy się Maryi w scenie Zwiastowania (Łk 1, 26-38). Ewangelista Łukasz opisująca te moment wyznania wiary przez Maryję na samym początku zazn

WYNAGRODZENIE ZA GRZECH

WYNAGRODZENIE ZA GRZECH

W języku potocznym słysząc słowo „wynagrodzenie” odnosimy je do zarobku za pracę albo do okazania komuś wdzięczności. Pierwsze i drugi rozumienie słowa jest związane z oddaniem czegoś komu

SERCE JEZUSA W PIŚMIE ŚWIĘTYM

SERCE JEZUSA W PIŚMIE ŚWIĘTYM

Odkrywanie tajemnicy Jezusowego Serca ma fundamenty  w objawionym Słowie Bożym. W Nowym Testamencie słowo „serce” (kardia) pojawia się aż 148 razy. Poprzez ten termin w przeważającej

TAJEMNICA TWOJEGO SERCA

TAJEMNICA TWOJEGO SERCA

Serce zdradliwe Clive Steaples Lewis, autor „Opowieści z Narni”, w swojej autobiografii „Zaskoczony radością” opisuje czas pobytu w prywatnej szkole w Anglii. Relacjonuje cz

Młodzi Sercanie - Sercańskie Duszpasterstwo Powołań

Kontakt
Sercańskie Duszpasterstwo Powołań
ks. Franciszek Wielgut SCJ
tel. 510 975 709
mlodzisercanie@scj.pl
Pliszczyn 78, 20-258 Lublin